Safalar Gelir

e-Posta Yazdır PDF

Bir kuluna lutf eylese tecelli

Dünyada başına belalar gelir

Âşık eyledikçe ah u figanı

Maşukun gönlüne safalar gelir

 

Hiç var mı alemde âşık-ı safa

Bir dem safa bulsa gelir bin cefa

Akıbet mihnetten bulur ol vefa

Şeş cihet sırrına sadalar gelir

 

Kimi der âşıktır kimi der veli

Kimi der ariftir kimi der deli

Kimi der şaşırmış Allah’ın kulu

Her lisandan nice hatalar gelir

 

Tevekkül kıl gönle çağır Allah’ı

Allah diyen darda kalmaz billahi

Diline vird eyle sen eyvallahı

Umulur ki Hak’tan atâlar gelir

 

Zikrî sabredince yetişir bela

Tez varsan ileri bulursun bela

Çilekeşler böyle olmuş mübtela

Âşıka maşuktan heda[ya]lar gelir


Zikri (Abdulğani Efendi Hazretleri) (1873-1939)

Sanamerli Seyyid Hacı Ahmed Baba Hazretlerinin Halifesi