Huda zikredeni çarelendirdi

e-Posta Yazdır PDF

Gönül sifinesin uğrattım bahre

Dalga sefinemi parelendirdi

Yeni dertlerim çün vardım tabibe

Tabip eski derdim tazelendirdi


Dünyada çok çektim ah ile hasret

Dostumdan muhabbet ağyardan mihnet

Zannettim ki buldum akıbet sıhhat

Bu hasret yüreğim yarelendirdi


Muhibb-i sadıklar aldı yönümüz

Derunum ahından çıkar ünümüz

Gözlerken gele mi sürur günümüz

Sürur günüm takdir karelendirdi


Gönül şita oldu gelmedi bahar

Nice ola bu hal leyl ile nehar

Zikrî Hakk’ı zikret her şâm ü seher

Huda zikredeni çarelendirdi


Zikri (Abdulğani Efendi Hz.) (1873-1939) Sanamerli Seyyid Hacı Ahmed Baba Hazretlerinin Halifesi