Tazelendi

e-Posta Yazdır PDF

Dertlerime Hak’tan derman dilerken
Eski dertler üzre dert tazelendi
Gönül süruruna derman dilerken
Eski gamlar üzre gam tazelendi

Nice bir dert ile olam mübtela
Sabır eyledikçe artıyor bela
Meğer ki lutf ede yaradan Huda
Ağızda duaya dil tazelendi

Ya Rab ruz-ı mahşer kılma mükedder
Günahkâra affın eyle mukadder
Gönlüm şita olmuş gelmiyor bahar
Erenler bağında gül tazelendi

Ya Rabbi sen artır derdim zikrinle
Daim lisanımı doldur şükrünle
Leyl ü nehar rahm et bize affınla
Çeşmim pınarından sel tazelendi

Zikrî’yi zikrinden ayırma bir dem
Gönlümü meşgul kıl zikr ile her dem
Affınla nazar kıl sakla ağyardan
Dü çeşmim abından kan tazelendi

                                     Zikrî  (Abdulğani Efendi Hz.)  (1873–1939)
                                           Sanamerli Seyyid Hacı Ahmed Baba Hazretlerinin halifesi