Bekledim Bab-ı Gülistan

e-Posta Yazdır PDF

Bekledim bab-ı gülistan nev-baharım gelmedi
Açmadı goncasını ol taze narım gelmedi
Aşıkam leyl ü nehar her yanı gözler gözlerim
Kalmadı sabra tahammül cümle varım gelmedi

Ben benim benliğimi terk eyledim her ne ki var
Bu cismimde ta’dad ile can bulunsa sad-hezar
Cümlesin kurban edeydim rahında her ne ki var
Hayf ola kim geçti eyyam ol hünkârım gelmedi

Çekemez ins ü melek bu hasreti dağ ile taş
Yedi deryaya mukabil çeşmimden akan bu yaş
Ömrümü eyledim ifna günbegün yavaş yavaş
İhtiyar oldum bu yolda hâlâ yârim gelmedi

Eyle ya Rabbi inayet sen keremler kânısın
Bu dil-i mecruhuma sen dertlerin dermanısın
Zikrî’yi affeyle kim sen cümle şahlar şahısın
Can içinde beyt-i rahmana cânânım gelmedi

                   Zikrî (1873–1939)
                        Sanamerli Seyyid Hacı Ahmed Babanın halifelerinden Abdulğani Efendi.