MEDENİYET AYNASI MEZAR TAŞLARI

e-Posta Yazdır PDF

 

Heybetlidir kavuğu, serpuşu, sarığı, fesi,

Hüve'l Bâki ile teselli verir serlevhası.

Şüphesiz ebedi olan, Rabbimizdir mânâsı,

Tarihi mirasımız Osmanlı mezar taşları.

 

Hatayî'li Rumî'li çizilir şekli şeması,

Sülüs, rika, celî tâlîk, hüsn-ü hattır yazısı.

Zemin ördek yeşili, kabartma altın sarısı,

Sanat harikasıdır Osmanlı mezar taşları.

 

İncir, üzüm, nar, kayısı hepsi cennet meyvesi,

Nergis, sümbül, yasemin, zerafetin ifadesi.

Gül, Resul-ü Ekrem'in, lâle, Hüda'nın simgesi,

Tapu senedimizdir Osmanlı mezar taşları.

 

Mühr-ü Süleyman bolluğun, bereketin arması,

Denizcinin çapası, gâzîyânın madalyası.

Her âdemin farklıdır alâmet-i farikası,

Sessiz şahidimizdir Osmanlı mezar taşları.

 

Nazenin göçmüş ukbaya, pek çetindir acısı,

Emr-i fermandır buyrulmuş Mevlamızın yazgısı.

Şahide'sine işlenir kırılmış gül goncası,

İbret vesikasıdır Osmanlı mezar taşları.

 

Nakşedilir dünyanın acı tatlı hülasası,

Unutulmaz baba, dede, cümle geçmiş atası.

Diriden, Fatihadır ehl-i beka'nın ricası,

Ecdat hatırasıdır Osmanlı mezar taşları.

 

Şair tarih düşürdü kitabenin son mısrası:

Bin iki yüz otuz dört, Ramazanın on altısı. (*)

Damga misalidir Mustafa Rakım'ın imzası,

Medeniyet aynası Osmanlı mezar taşları...

                                                                                                                                                                                            Nidayi SEVİM

(*) Hattat Mustafa Rakım Efendi tarafından, celi sülüs hat ile yazılan

ve Eyüp Sultan Türbesi'nin arka kısmında bulunan Çelebi Mustafa Reşit

Efendi'nin, meşhur mezar taşında ki ölüm tarihidir