Ahiri Ölümdür Ne Hayaldesin..

e-Posta Yazdır PDF

İster iskender ol serîr üstünde 

Ahiri ölümdür ne hayaldesin 

İster Süleyman ol mühür destinde 

Ahiri ölümdür ne hayaldesin 


İster Hayder dibi zülfikar takın 

İster isa gibi düşmandan sakın 

İsterse sefine bahre bırakın 

Ahiri ölümdür ne hayaldesin 


İster allar giyin mihr-i zeman ol 

İster güneş gibi dar›ül-eman ol 

İsterse kamer-veş şeh-i şadan ol 

Ahiri ölümdür ne hayaldesin 


İsterse devletin Harün›e dönsün 

İsterse hazinen Karün›e dönsün 

İsterse servetin Haman›e donsun 

Ahiri ölümdür ne hayaldesin 


İster taze güller gibi olsun evladın 

Serv-i kad nev-civan olsun ahfadın 

Dünyaya şan versin nam-ı cedadın 

Ahiri ölümdür ne hayaldesin 


İster Cemşid gibi zer-tacın olsun 

İster Rüstem gibi minhacın olsun 

İster güneş gibi siracın olsun 

Ahiri ölümdür ne hayaldesin 


İster Husrev gibi günde bir divan 

İster Kisra gibi yap eli eyvan 

İster Keyser gibi sür sen de devran 

Ahiri ölümdür ne hayaldesin 


İster Halid gibi üstüvar olsan 

İster Hamza gibi şehsüvar olsan 

İster Mıkdad gibi nev-civan olsan 

Ahiri ölümdür ne hayaldesin 


İster Hasen gibi evlad-ı Nebi 

İster Huseyin gibi sultan çelebi 

LUTFÎYA hiç gezme Şam u Halebi 

Ahiri ölümdür ne hayaldesin


Alvarlı Efe Hazretleri (1868-1956)