Askerde babamın hastalığını duydum ve bunu yazdım gönderdim:

e-Posta Yazdır PDF

Duydum haberini can çilesinde

Ta tepemden çıktı dumanım baba

Hasta mı vücudun yoksa sıhhatte

Tuttu semavatı figanım baba


Sanki neşter vurdun bu aciz cana

Yaşardı gözlerim düştüm figana

Keşke gelmez olsa idim cihana

Duymazdım bu halı cananım baba


Kalbim mahzun oldu titredi yürek

Sana kavuşmaktır Huda’dan dilek

Gayretin Mevla’ya zay olmaz emek

Yetişir derdime lokmanım baba


Olacak ahvali eyledim tekfir

Kalbim Hakk’a bağlı dilimde zikir

Kıyamı hayata eyle bir fikir

Der zelil yolunda kurbanım baba


Zelilî (Mehmet ÇAĞLAYAN)

1927-1982