Bu Dünyaya Verme Gönül

e-Posta Yazdır PDF

Bu dünyaya verme gönül 

Dünya sana kalır değil

Dünya seven dost katına

Yüz ağiyle varır değil


Bu dünyanın muhabbeti 

Şol ağulu bal gibidir

Ağusun bilen ol bala

Parmağını banar değil


Bu dünyanın zehri katı 

Cana erer mazarratı

Zehrini bilmeyen bunun

Kendüyü sakınır değil


Bu dünyayı derip yığma 

Ahir koyup gitsen gerek

Koyup gideceğin sanan

Dünyayı devşirir değil


Aşıkların gönül kuşu 

Düşmez dünya tuzağına

Gerçek eren bu dünyayı

Hiç muhale alır değil


Eşrefoğlu Rumi sen de 

Eğer şaha mahrem isen

Himmetin gözüne kevneyn

Zerre denlü gelir değil


Eşrefoğlu Rumi