TEVHİD EDENLER

e-Posta Yazdır PDF

Hani bizden evvel gelen veliler,
Bunu böyle buyurmuştur ulular,
Âb-ı Kevser ırmağından dolular,
İçer can u dilden tevhid edenler.

Sür tevhidi, gözün gönlün açıla,
Varma Hakk’ın dergâhına suç ile,
Sırat Köprüsü’nü âsan vechile,
Geçer can u dilden tevhid edenler.

Hakk’ın nuru gitmez anın yüzünden,
Silinir perdeler anın gözünden,
Zahiri batını anın yüzünden,
Açar can u dilden tevhid edenler.

Gel ey Merkez, gelip geçti o canlar,
Sür tevhidi, ele girmez bu demler,
Sekiz cennet kapısını fetheyler,
Açar can u dilden tevhid edenler.


Merkez Efendi k.s. (1463-1519)Âb-ı Kevser : Kevser suyu
Can u dilden : Candan ve gönülden
Âsan vechile : Kolay bir şekilde
Anın : Onun
Zahir, batın : Dış ve iç
Sür tevhidi : Tevhidi zikreyle
Dem : Zaman, vakit