Ey Gönül Kılsan Tefekkür

e-Posta Yazdır PDF

Ey gönül kılsan tefekkür pendimi alsan nolur

Ehl-i irfan meclisine her zaman gelsen nolur


Men aref dersin okuyup mekteb-i irfanda sen

Ruh nedir cismin içinde sen seni bilsen nolur


Kahraman ol tarumar et nefsinin külhanını

Tevhid-i yezdan topuyla tahrip et her yanını


Halas eyleyip yedinden din ile imanını

Vakıf olup küntü kenz esrarını bilsen nolur


Bilmedin mi şu fena bir cifedir ki sonu yok

Zulm ile mest eyler seni asla bir ihsanı yok


Buna muhabbet edenin din ile imanı yok

Bu fenada ağlayıp da akıbet gülsen nolur


ZİKRİ ya zikret dilinden her zaman subhanını

Ta bulasın can içinde ol aziz cananını


Yed be yed teslim ede gör defter-i divanını

Ol huzuru mağfirette her zaman kalsan nolurAbdulgani Efendi (Zikrî) Hz. (1874 – 1939)