BELÂ-YI MÂSİVÂYA

e-Posta Yazdır PDF

Belâ-yı mâsivâya mübtelâyım yâ Rasûlallah!

Zebûn-i pençe-i nefs ü hevâyım yâ Rasûlallah!


Kerem kıl ben fakîre el-aman ey rahmet-i âlem

Serâpâ mahz-ı isyân ü hatâyım yâ Rasûlallah!


Sen evreng-i şefâat şâhısın, sultân-ı rahmetsin

Kapında ben de bir kemter gedâyım yâ Rasûlallah!


Şefâat kıl meded, yoksa o rütbe çok günâhım ki

Ne rütbe yansam ol rütbe sezâyım yâ Rasûlallah!


Zebûn-i derd-i isyâna tabîb mihriban sensin

Alîlim, ben de muhtâc-ı devâyım yâ Rasûlallah!


Ne gam, mücrim isem de bana besdir bu saâdet kim

Kapında bir kemîne hâk-i pâyım yâ Rasûlallah!


Beni reddetme, evlâdın başuyçün bâb-ı lûtfundan

Ziyâ’yım, bende-i al-i abâyım yâ Rasûlallah!


Kemalatın kemalatı ilahidir ki efhame

Gelir fikreyledikçe aczi hayret ya Resulallah 


Zuhurun biatın halin yeterken sıdkına burhan

Seni inkar eden mecnundur elbet ya Resulallah 


Saadet du gün ıktifâi zatından ibarettir 

Saadet zatına olmaktır ümmet ya Resulallah


Cihanı tuttu nuri mağfiret şemsi kemalinden

Vücudun alemîne oldu rahmet ya Resulallah 


Dü âlemde Zıya'yı mücrimin ümidi sendendir

Şefaat ya Resulallah şefaat ya ResulallahZiya PAŞA