Gelsin

e-Posta Yazdır PDF

Bugün canan bizi davet eyledi

Buyurun nasibi olanlar gelsin

Gönül mihrabına etmiş es-salah

İktida eyleyip kılanlar gelsin


Zümre-i uşşaka vasıl olanlar

Men aref sırrından dersin alanlar

Küntü kenz’in esrarına erenler

Dürr ile mercanı derenler gelsin


Varlığın terk edip olanlar üryan

Aşkın ateşiyle ciğerin büryan

Dide abın eden derya-yı umman

O bahre sefine olanlar gelsin


Ol bad-ı seherden alanlar nida

Açıldı rahmetin babı mutlaka

Canını canana kılanlar feda

Sıdkında necatı bulanlar gelsin


Zikrî zikret Hakk’ı her seherlerde

Seherde keşfolur yetmiş bin perde

Yağar derya gibi şifa her derde

Rahmet deryasına dalanlar gelsin


ABDULGANİ EFENDİ