DERİYİ BAĞLAR

e-Posta Yazdır PDF

Bu abdal postudur sakin hor bakma

Cihanı terk eden deriyi bağlar

Kurb-i ilahiye vasıl olanlar

Soyunup kemhayı deriyi bağlar.


Arif kibr eylemez hale varınca

Süleyman’a ne söyledi karınca

Bir ali kahraman cenge varınca

Kuşanır silahın deriyi bağlar.


Lamekan şehrinde var mıdır namın

Temcid et dünyanı, yele ver şanın

Sultan-ı Kevneyn’e inen Furkan’ın

Mücellid üstüne deriyi bağlar.


Neylerim dünyada mülk’i iradı

Hamd olsun terk ettim evladı yari

Şükrolsun görmüşem rüyet-i Nuri

Ol nuru görenler deriyi bağlar.


Açılsa bizlere varlık kapısı
Mücevher altından olsa yapısı
Almanam bir pula olsa tapusi
Maksud’a erenler deriyi bağlar.

Doğru devriş isez hani teberiz
Acep bu sözlerden varmı haberiz
Vücuduz da üçyüzaltmışaltı damarız
Üzerine Halik deriyi bağlar.

Ayağın tepredip çıkarma safran
Cihan’ı yarattı Nun ile Kef’ten
Güneş baş gösterse Kulle-i Kaf’dan
Her sanatın piri deriyi bağlar.

Enka bezirganım alın pacımdan
Ser verir sır vermem ölsem acımdan
Mihnet-i dünyanın kahrı ucundan
Bu sefil İrşadi deriyi bağlar.

İrşadi BABA