Virdlerdeki Fazilet ve Müjdeler -18

e-Posta Yazdır PDF

Zübeyr bin Avvam (radiyallahu anh)’den rivayete göre: Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdular ki: “Her kim gecesinin ve gündüzünün evvelinde

بِسْمِ اللّٰهِ ذِى الشَّأْنِ عَظ۪يمِ الْبُرْهَانِ شَد۪يدِ السُّلْطَانِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

“Şan sahibi olan, delili yüce olan, hükümranlığı kuvvetli olan ve dilediği her şey oluveren Allah’ın ismi ile şeytandan Allah’a sığınırım.” derse Allah’u Teâlâ onu iblis ve askerlerinden korur.”  

( Hadis için bkz.: Süyûtî, Câmi‘ul e-Hâdîs, nr. 20483; Ali el-Müttakî el-Hindî, Kenzü’l Ummâl, nr. 3862, 5017.)