Virdlerdeki Fazilet ve Müjdeler -7

e-Posta Yazdır PDF

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذ۪ى لَٓااِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْحَىَّ الْقَيُّومَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ


“Kendisinden başka ilah olmayan, hay (hayat sahibi) ve kayyum (her şeyi koruyan) olan Allah’u Teâlâ hazretlerine tevbe ediyor, ondan, bağışlanmamı istiyorum.” derse, savaştan kaçmış olsa bile, bağışlanır.” (Taberânî, el-Mu‘cemu’l-Evsat, nr. 7734. Ayrıca bkz.: Ebû Davud, Vitir, 26; Tirmizî, Deavât, 17; Ahmed b. Ebû Bekir el-Bûsirî, Ithâfu’l-Hıyereti’l-Mehere, nr. 1400.) 


İmam Taberânî, bu zikrin fazileti hakkında da şöyle rivayette bulunmuştur: Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdular ki: “Kim bu duayı okursa, günahları, yıldızların sayısı, denizlerin köpükleri ve çöl kumları misali kadar da olsa, (hepsi) silinir/yok edilir.” (Taberânî; Kitâbu’d-Duâ, nr. 1784.)


Not: Savaştan kaçmış olmak, yedi helak edici, büyük günahlardandır.