Virdlerdeki Fazilet ve Müjdeler -4

e-Posta Yazdır PDF

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْۙ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ ﴿٤﴾

“De ki: O Allah, birdir. Allah, bütün mahlûkların kendisine yöneleceği ve sığınacağı yegâne varlıktır. O doğurmadı ve doğurulmamıştır. Ve ona hiç bir şey denk eşit olmamıştır.” 


Cabir b. Abdullah (radiyallahu anh)’den rivayete göre: Rasûlüllah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdular ki: “Üç şey vardır ki, herkim imanıyla beraber (mü’min olduğu halde) bunları yaparsa dilediği kapıdan cennete girer ve göz nuru hurilerden dilediği ile evlendirilir: katilini affeden, gizli olup (kimsenin bilmediği borcunu) ödeyen ve her farz namazın ardından on kere ihlas suresini okuyan.” 


- Hz. Ebubekir (radiyallahu anh) hemen: “bunlardan birini yapan da aynı mıdır? Ya Rasûlüllah! diye sordu. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) de buyurdular ki: “Birini yapanda (aynıdır.)” (Hadis için bkz.: Ebî Ya‘lâ el-Mevsılî, el-Müsned, nr. 1794, 3/332.)


Hakem b. Cahl (radiyallahu anh) anlatıyor: Emîr’ul-Mü’minin Hz. Ali (kerremallahu vechehu) Sabah namazından sonra bizim yanımıza uğradı ve dedi ki: “Ben, Rasûlüllah (sallallahu aleyhi vesellem)’i şöyle derken işittim: “Her kim sabah namazını kıldıktan sonra hiç konuşmadan on defa İhlas suresini okursa, o gün içerisinde ona hiçbir günah ulaşamaz ve şeytandan korunur.” (Hadis için bkz.: İbni Asâkir, Muhtasar’ı Tarîhi Dimeşk, 24/195; Ali el-Müttakî el-Hindî, Kenzü’l Ummâl, 2/67 nr. 3538.)


İbnü’n-Neccâr’ın İbni Abbas (radiyallahu anh)’den rivayetine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdular ki: “Herkim ihlas suresini her farz namazın ardından on defa okursa Allah (azze ve celle) ona rızasını ve mağfiretini vacip kılar.” (Hadis için bkz.: Suyûtî, Câm‘ul-ehâdîs, nr. 22829, 7/343. Ali el-Müttakî el-Hindî, Kenzü’l Ummâl, 1/298 nr. 2729.)