Virdlerdeki Fazilet ve Müjdeler -2

e-Posta Yazdır PDF

Hz. Ali b. Ebî Talip (radiyallahu anh), Rasûlüllah (sallallahu aleyhi vesellem) efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etti:


“Fâtiha suresi, Âyet el-Kürsî ve Âli-İmrân suresinden “Şehidallâhu” ayeti ve “Kulillâhümme Mâlikel mülki” ile başlayıp “ve terzuku men teşâu biğayri hisap” diye biten iki âyet, Arş’a asılıdırlar. Onlar ile Allah’u Teâlâ hazretleri arasında bir perde vardır. Allah’u Teâlâ hazretleri bu sure ve âyet-i kerîmeleri nüzul etmek murâd edince, bu âyet-i kerimeler arşa sarılarak; “Ya Rabbi! Bizi yeryüzüne, sana isyan edenlere mi indiriyorsun?” diye sual ettiler. Aziz ve Celîl olan Allah’u Teâlâ hazretleri de: “Zâtıma yemin olsun ki; Kullarımdan her kim bütün (farz) namazların peşine sizleri okursa o kulumun günahlarını affedecek ve cenneti o kulumun varacağı yer yapacağım ve o kulumu Firdevs cennetine koyacağım. Rahmet nazarıyla her gün o kuluma yetmiş defa nazar edeceğim. Her gün benden istediği yetmiş hacetini yerine getireceğim ki, bu hacetlerin en küçüğü onu mağfiret etmemdir. Ve o kulumu bütün düşmanlardan koruyup, düşmanlarına karşı ona yardım edeceğim. (bu sûre ve âyet-i kerîmeleri okuyan) O kulumu cennete girmekten alıkoyan tek şey ölümdür. (henüz hali hayatta olması, yaşıyor olmasıdır.) (Hadis için bkz.: İbn-i Sünnî, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle, nr. 125, s.65-66; Süyûtî ed-Dürru’l-Mensûr 2/21.)