Efendim

e-Posta Yazdır PDF

Hayal aleminde seferimizde, Asr-ı   saadete yolcu olarak

Şehadet  getirip biat ederek, bir kez öpüversem ellerinizden.


Züleyhayı deli divane eden, Hazreti Yusuf›un o güzelliği

Payına düştüğü hissesin almış,  güneş misali o hilkatinizden.


Abdestli, namazlı   müzehhiplerin , ihlasla etrafın süsledikleri

Aklam-ı  sitteyle meşhur hattatlar,yazarlar hilyeyi şemalinizden.


Muştulanan Ahmet ve Muhammed’sin, Habibsin, Resulsün Allah Katında

Çok özel konumda bulunduğunuz, hemen fark edilir cemalinizden.


Bütün azaların yaratılırken, benzersiz,rakipsiz halk oldu Sizin

Noksanlık bir zerre hisse almadı, özel yaratılmış bedeninizden.


Okuyup yazmayan bir ümmi iken , peyderpey vahy olan Kelamullahı

Güvenilir vahiy katiplerine, hemen  yazdırdınız ezberinizden.


Uhud  günü düşen bir tanesinin, karşılığı yalnız yerle bir olmak

Hiçbir şey değerli değildir sizin, incilersen beyaz  dişlerinizden.


Getirdiğim salat selamlarımı  size ulaştırır arz melekleri

Ezelden ebede,sonsuz adetçe arz olunur geda ümmetinizden


Ne kadar coşsa da coşsun ummanlar yetişemez sizin şefkatinize

Rauf ve Rahim’in tecellileri, bir an eksik olmaz yüreğinizden.


Hayatın boyunca her an direndin, Hakkı tebliğ için tüm zorluklara

Veda günü Ashab  şehadetiyle, tebliğ yükü düştü üzerinizden.


Sınırsız şefkatli bir tabib gibi ,derde derman olur dokunuşunuz

Binlerce ashabın içip kandığı, pınarlar fışkırır ellerinizden.