el-Esmâ ül-Hüsnâ (1)

e-Posta Yazdır PDF

“Ey insanlar! Sizler Allah’a muhtaç fakirlersiniz. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olan, övülmeye hakkıyla layık olandır.” (Fâtır 35/15)

“Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan ediyoruz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.” (İnsan 76/2)

“Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar onlar mıdır? Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır, Onlar yakinen bilmezler.” (Tûr 52/35-36)

“Allah hiçbir çocuk edinmedi ve Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah ise onların vasfettiklerinden münezzehtir.” (Mü’mnûn 23/91)

Kardeşlerim! Bu Âyet-i Kerîmelerde olduğu gibi Rabbimizin daha nice Âyetleri bizlere o’nun yüceliğini, izzetini, azametini, rahmetini, adaletini, keremini kısacası zatına ve sıfatlarına delalet eden isimleri olduğunu haber vermektedir. 

Hususiyetle, Kur’ân-ı Hakîm’in A‘râf Suresi 180. Âyet-i kerimesinde bizlere:

“En güzel isimler Allah Teâlâ’ya mahsustur. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında haktan ayrılarak (Cenâb-ı Hak’kı, ilahlık şanına lâyık olmayan veya çirkin bir mânâyı içeren isimler ile anan) kimseleri terkediniz. Onlar işler oldukları şeylere göre cezaya uğrayacaklardır.” buyurarak, “el-Esmâ’ül-Hüsnâ” ismiyle bildiğimiz en güzel isimleri olduğunu haber vermekte ve bu isimlerle ona yalvarıp yakarmamızı, el açıp dua etmemizi istemektedir.

Rasûlüllah (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz de “Şüphesiz ki Allah’u Teâlâ hazretlerinin doksan dokuz ismi şerifi vardır. Yüz’den bir eksiktir. Zira O tektir, teki sever. Herkim bu isimleri ezberler ve muhafaza ederse cennete girer.”  buyurarak bu isimlerin kaç tane olduğunu ve hadis-i şerifin devamında da isimleri zikrederek hangileri olduğunu bizlere bildirmiştir.

Efendimiz (s.a.v.)’in Secde de Rahman ismiyle Dua etmesi

Allah (azze ve celle) buyuruyor ki: “(Ey Habibim!) De ki: ister Allah diye dua edin, ister rahman diye dua edin, hangisiyle dua etseniz nihayet en güzel isimler o’na mahsustur ve namazında sesini pek ziyade yükseltme ve onu büsbütün de kısma ve bunun arasında bir yol tut.” (İsra 17/110)

Rasûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem) efendimiz bir gece secde ederken “Ya Allah! Ya Rahman!” demişti. Ebu Cehil gibi bazı müşrikler bunu duymuşlar, Rahman’ı da başka bir ilâh sanmışlar, “Muhammed -aleyhisselâm- bizi iki ilâha ibadetten nehyettiği halde kendisi Allah ile beraber rahman diye diğer bir ilâha da dua ediyor” demişlerdi. Bunun üzerine bu âyeti kerime nazil olmuş, onların hezeyanlarına cevap verilmiş oldu.

Buyurulmuş oluyor ki: Evet. Allah Teâlâ birdir. Ortak ve benzerden uzaktır. Rahman ise sizin zannettiğiniz gibi başka bir ilah değil, aksine onun mübarek isimlerinden birisidir. İsimlerin çokluğu ise isimlendirilen varlığın çokluğunu icabetmez, Cenâb-ı Allah, o en güzel isimlerinin hangisiyle olursa olsun zikredilebilir.

Hz. Ebu Hüreyre (radiyallahu anh)’den rivayete göre Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem): “Şüphesiz ki Allah’u Teâlâ’nın doksan dokuz ismi şerifi vardır. Yüz’den bir noksandır. Herkim onları sayarsa cennete gider.”  buyurmuştur.

Bizler de bu mübarek ismi şerifleri, sizlerin istifadesine sunmak ve ezberleyerek bu müjdelere nail olmak isteyenler için her sayıda yayınlayacağız inşallah. Şimdilik Allaha emanet olunuz.