Su Kasidesi

e-Posta Yazdır PDF

23.   Bîm-i dûzah nâr-i gam salmış dil-i sûzânıma

Var ümidîm ebr-i ihsânın sepe ol nâre su


Cehennem korkusu yanık gönlüme gam ateşi salmıştır,

Fakat, peygamberin ihsanının bulutunun su serperek o ateşi söndüreceğini umuyorum.


24.    Yumn-i na’tinden güher olmuş Fuzûlî sözleri

  Ebr-i nisandan dönen tek lâ’lü-i şehvâre su


Fuzûlî’nin sözleri, seni övmenin bereketiyle nisan yağmurundan düşüp büyük incilere dönen o yağmur damlaları gibi inci olmuştur.

 

25.    Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su


(Kıyamet günü olduğu zaman, gaflet uykusundan uyanan düşkün (yahut aşık) göz, (sana duyduğu) hasretten su (gözyaşı) döktüğü zaman,) 


26.    Umduğum oldur ki rûz-i haşr mahrûm olmaya

Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su


Umduğum şudur; kıyamet gününde yüzünü görmekten yoksun olmayayım,

ve sana kavuşmakla hasretimin yangınını söndürmüşçesine su içmiş gibi olup serinleyeyim


27.   Zikr-i na’tun virdini derman bilür ehl-i hatâ

Eyle kim def’-i humâr içün içer meyhâra su


Sarhoşlar içkinin yarattığı baş ağrısını gidermek için nasıl su içerse günahkârlar da senin na’tının zikrini tekrarlamayı derman bilir.


Açıklaması: İçkiden sonra gelen baş ağrısına iyi gelen su değil, aslında yine içkinin kendisiymiş. Şair humâr derecesine kadar içki içmeyi alışkanlık hâline getirenlerin su gibi içki içtiklerini ima mı ediyor ne? Belki de içkiye tövbe etmiş de artık içki yerine su içen kişileri kastetmiştir şair. Bu ihtimal de düşünülmelidir bu şiiri yorumlarken. Şairin amacı bize içkinin zararlarını anlatmak ya da içkinin sebep olduğu baş ağrısının çaresini vermek değildir tabii ki. Bu, sadece asıl anlatmak istediği düşünceyi güçlendirmek için verdiği bir örnekten başka bir şey değildir. Asıl söylemek istediği şudur: Peygamber’i övmek için yazılmış şiiri, yani na’tı anmak ve onu bir dua gibi belirli zamanlarda okumak günahkârlar için şifadır, onlar bunu şifa bilir. Tıpkı sarhoşların baş ağrısını gidermek için suyu ilaç görmesi gibi.Bu beytin arkasında dua ile tedavi etme inanışı duruyor; dua kitaplarını biliyorsunuzdur. Çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmede belirli zamanlarda, belirli sayıda okunacak dua reçeteleri vardır. Gece korkan çocuklar için, sıkıntı için, kısmet açılması için, karı koca arasını düzeltmek için... Bu liste uzar da uzar. Üstelik eskiden Araplarda ve Türklerde hastalara şifa için na’t okuma âdeti de varmış.