Kibâr-ı Kelâm (Ehlullahın Dilinden...) 17

e-Posta Yazdır PDF

Muttaki Kulların Alametleri

Hz. Osman (radiyallahu anh) buyurmuştur ki; “Beş şey vardır ki onlar Muttaki kulların alametleridir. Onların ilki, Kendileriyle beraber olduğunda dinini ıslah etmeye (faydası) olmayan, diline ve şehvetine yenik düşenlerle oturmaması; dünyalık şeylerden eline büyük bir şey geçince onu kendisine vebal olarak görmesi; ahiretlik şeylerden az bir şey eline geçince onu bir ganimet bilmesi; haram karışmış olması ihtimaline karşılık, karnını helal yiyeceklerden (çok aşırı) doldurmaması; (kendisinden başka) bütün insanları kurtulmuş, kendisini ise helak olanlardan görmeli.”


Salihlerden Olmayı Engelleyen Şeyler 

Hz. Ali (radiyallahu anh) buyurmuştur ki; “Beş şey olmasaydı insanların hepsi Salihlerden olurdu. Onların ilki, cehalete kanaat edip cahil kalmayı kabullenmek; dünyaya karşı hırslı olmak; faziletli şeylerde cimrilik etmek; amelde gösteriş ve riya yapmak; kendi görüşünü beğenmek.”


Zengin Olmak İçin Gerekli Olanlar

Süfyan es-Sevrî (rahimehullah) buyurmuştur ki: “Bu zamanda (şu) beş özelliği taşımayan kişi için mal birikmez. Uzun emel, aşırı hırs, şiddetli cimrilik, Allah’tan az korkmak, ahireti unutmak.”


Zühdün Beş Şartı

Hikmet ehli bazı zatlar buyurmuştur ki; “Zühd (şu) beş haslettir. Allah’a güvenmek, halktan uzaklaşmak, amelde ihlaslı olmak, zulme (musibete) tahammül etmek, elinde olana kanaat etmek.”


Kıymeti Bilinmesi Gereken Beş Şey

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinin; hastalıktan önce sıhhatinin; fakirlikten önce zenginliğinin; ölmeden önce hayatının; meşguliyetten önce boş vaktinin.”


Çok Yemek ve Helak Olmak

Yahya bin Muaz er-Râzî (rahimehullah) buyurmuştur ki: “Doyması çok olanın eti/yağı çok, eti çok olanın şehveti çok olur, şehveti çok olanın günahı çok olur, günahı çoğalanın kalbi katılaşır, kalbi katılaşan dünya zînet ve afetlerinde boğulur gider.”


İşlerin Salahı Olan Şeyler

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Gizlilik sırları korur; sadaka malları korur; ihlas amelleri korur; doğruluk sözleri korur; istişare görüşleri korur.”


Tevrat’tan Beş Nasihat

Hasan-ı Basrî (rahimehullah) buyurmuştur ki; “Tevrat’ta beş harf (kelime) yazılıdır. (ki, onlar şu nasihatlerdir:) Zenginlik kanaattedir; selamet yalnızlıktadır; hürmet ve saygı şehvetleri terk etmektedir; faydalanmak uzun günlerdedir; sabır az/kısa günlerdedir.”


Kalbin Şifası Olan Beş Şey

Abdullah el-Antâkî (rahimehullah) buyurmuştur ki: “Şu beş şey kalbin şifasıdır. Salihlerin meclisinde bulunmak; Kur’an-ı Kerîm okumak; mideyi boş bırakmak (az yemek); gece (teheccüd) namazı kılmak; sabah vaktinde tazarru ve niyazda bulunmak.”