Kibâr-ı Kelâm (Ehlullahın Dilinden...) 16

e-Posta Yazdır PDF

Neleri Sevip Neleri Unutuyoruz

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelecek ki onlar beş şeyi sevip beş şeyi unutacaklar. Dünyayı sevecekler ahireti unutacaklar, bina ve evleri sevip kabri unutacaklar, malı sevip hesabı unutacaklar, çoluk çocuğu sevip hurileri unutacaklar, nefislerini sevip Allah’ı unutacaklar. Onlar benden uzaktır bende onlar berîyim.”


İçinde Bulunulması Gereken Dört Saat

Allah’u Teâlâ hazretleri Zebur da Davud (aleyhisselam)’a vahyetti ki: “Muhakeme sahibi (kar ve zararını hesap edebilen) akıllı bir kişi şu dört saatten boş (ve uzak) olamaz: bir saatte gizliden gizliye rabbine niyaz ederek münacaatta bulunur, bir saatte nefsini hesaba çeker, bir saatte kendisine ayıp ve noksanlarını haber veren din kardeşlerinin yanına gider, bir saatte de nefsini helal olan lezzetlerden bile arındırarak (riyazat yapar).”


İbadetlerin Özü

Hikmet ehli bazı zatlar buyurmuştur ki; “Kulluktan kaynaklı bütün ibadetler dört kısımda (toplanır): Sözü yerine getirmek, (rabbimizin) sınırlarını muhafaza edip (aşmamak, elden) gidene sabretmek, mevcut olana razı olmak.”


Meşguliyetimiz Hangisi

Hikmet ehli bazı zatlar buyurmuştur ki; “Her kim şehvet veren şeylerle meşgul olursa ona bir kadın lazım, her kim mal biriktirmeyle meşgul olursa ona haram lazım, her kim Müslümanlara menfaati olan şeylerle meşgul olursa ona iyi geçinmek lazım, ve her kim de ibadetlerle meşgul olursa ona ilim lazım.”


Hayırlı Amellerin İncelikleri

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Allah’u Teâlâ şu beş şeyi hazırlamadan hiç kimseye şu beş şeyi nasib etmez. (Mal ve mülkünü) artırmayı (murad edip) hazırlamadan kuluna Şükrü vermez, duasını kabul etmeyi (murad edip) hazırlamadan duayı vermez, bağışlamayı (murad edip) hazırlamadan istiğfarı vermez, kabul etmeyi (murad edip) hazırlamadan tevbeyi vermez, kabul etmeyi (murad edip) hazırlamadan sadakayı vermez.”


Cennet Ehli Olan Beş Sınıf İnsan

Hz. Ömer (radiyallahu anh), Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’den rivayet ederek buyurmuştur ki; “Ğaybı bilmek iddiası olmasaydı şu beş sınıf insanın cennet ehli olduğuna şehadet ederdim. Çoluk çocuk sahibi olan fakir, kocası kendisinden razı olan kadın, mihrini kocasına sadaka olarak veren kadın, anne ve babası kendisinden razı olan evlat, günahına tevbe eden kişi.”


Zarar ve Mahrumiyete Sebep Olan Davranışlar

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim şu beş şeyi hor görerek küçümserse, beş zarara uğrar: Alimleri küçümseyen dininde zarar eder, Emir sahiplerini küçümseyen dünyada zarar eder, komşusunu küçümseyen menfaatten mahrum olur, akrabalarını küçümseyen sevgiden mahrum kalır, kendi ehl’ü iyalini küçümseyen iyi ve hoş geçimden mahrum kalır.”


Karanlıklar ve Kandiller

Hz. Ebubekir (radiyallahu anh) buyurmuştur ki; “Zulümât beştir. Buna mukabil kandiller de beştir. Dünya sevgisi zulmettir, onun kandili ise takvadır; günah zulmettir, onun kandili tevbedir; kabir karanlıktır, onun kandili kelime-i tevhiddir; ahiret karanlıktır, onun kandili ameli salihtir; sırat köprüsü karanlıktır, onun kandili yakîn’(i elde edecek şekildeki bir imandır.)”