Kibâr-ı Kelâm (Ehlullahın Dilinden...) 14

e-Posta Yazdır PDF

Hükemâ’ya “Nasılsın?” diye Sorulunca


Hikmet ehli bazı Zâtlar (kendilerine) “Nasılsın?” diye sorulduğunda şöyle cevap verirlerdi: “(Emir ve yasaklarına riayet etme) muvafakati üzerine Mevlâ ile beraberim; (Nefsin arzu ve isteklerine) muhalefet üzerine nefis ile beraberim; (kendilerine) nasihat (ederek hakkı anlatma) üzerine halk ile beraberim; (yaşadığım bu hayattaki) zaruret (gereği geçimimi kazanmak) üzerine dünya ile beraberim.”


Azı Bile Çok Hükmünde Olan Şeyler

Hz. Ali (radiyallahu anh) buyurmuştur ki; “Dört şey vardır ki, onların azı bile çok hükmündedir. Ağrı/Sancı, Fakirlik, Ateş ve Düşmanlık.


İnsana Verilen Dört Kıymetli Özellik 

Hz. Peygamber (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur: “Adem oğlunun bedeninde dört cevher vardır. Dört şey de onları yok eder. Cevherler: Akıl, Din, Hayâ, Salih amel.

Gazap/kızgınlık: aklı yok eder. Hased/çekememezlik: dini yok eder. Tamah/aşırı hırs: Hayâ’yı yok eder. Gıybet: Salih ameli yok eder.” 


Din ve Dünya İşlerinin Bozulması veya Düzene Girmesi


Hz. Ali (radiyallahu anh) buyurmuştur ki; “Şu dört şey devam ettiği müddetçe din ve dünya yıkılmaz: Zenginler kendilerine bahşedilmiş olan şeyden cimrilik yapmadıkları müddetçe, Alimler bildikleri şeylerle amel ettikleri müddetçe, Cahiller bilmedikleri şeyler hususunda kibirlilik taslamadıkları müddetçe, Fakirler ahiretlerini dünyalık uğruna satmadıkları müddetçe (din ve dünya işleri bozulmaz, yolunda gider.)”


Cennetten Daha Hayırlı Dört Şey


Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Cennette dört şey vardır ki cennetten daha hayırlıdır: Cennette ebedi kalmak cennetten daha hayırlıdır. Meleklerin hizmet etmesi cennetten daha hayırlıdır. Peygamberlere komşu olmak cennetten daha hayırlıdır. Cennette Allah’u Teâlâ’nın rızasına kavuşmak cennetten daha hayırlıdır.”

Dört Büyük Kitaptan    Seçilen Düsturlar


Hikmet ehli Zâtlardan bazıları dört kitaptan dört cümle seçmişler (ve onlarla amel etmişlerdir.) Tevrat’tan seçilen: “Allah’u Teâlâ’nın kendisine verdiği şeye razı olan dünya ve ahirette rahat eder.”
İncil’den seçilen: “Şehvetlerden yüz çeviren dünya ve ahirette aziz olur.”
Zebur’dan seçilen: “İnsanlardan ayrıla(rak rabbine ibadete devam ede)n dünya ve ahirette kurtulur.”
Furkan’dan seçilen: “Dilini (yalan, iftira, gıybet, dedikodu, laf taşıma, malayani gibi günahlardan) koruyan dünya ve ahirette selamete erer.”


Cehennemden Daha Şerli Dört Şey

“Cehennemde de dört şey vardır ki cehennemden daha şerlidir: Cehennemde ebedi kalmak cehennemden daha şerlidir. Meleklerin cehennemde kafirleri azarlaması cehennemden daha şerlidir. Cehennemde şeytana komşu olmak cehennemden daha şerlidir. Cehennemde Allah’u Teâlâ’nın gazabı cehennemden daha şerlidir.


Bela ve Musibetin Nimete Dönüşmesi

Hz. Ömer (radiyallahu anh) buyurmuştur ki; “Allah’a yemin olsun ki! Kendisinde benim için dört nimet bulunmayan hiçbir bela ve musibetle imtihan edilmedim.
Onlardan birincisi: ‘O bela, benim günahımda(n dolayı) değilse (bu benim için bir nimettir.)’ İkincisi: ‘O bela’dan daha büyüğü gelmediyse (tahammül edemeyeceğim kadar büyüğü gelmediği için bu benim için bir nimettir.)’ Üçüncüsü: ‘O bela sebebiyle (Allah’ın) rızasından mahrum olanlardan olmadıysa(m).’ Dördüncüsü: ‘O bela ve musibete (sabretmem) üzerine sevap (kazanacağımı) ümit ediyorum.’”