Kibâr-ı Kelâm (Ehlullâh’ın Dilinden…) 5

e-Posta Yazdır PDF

KİŞİYİ BEKLEYEN KAÇINILMAZ SON

Cebrail (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey Muhammed (s.a.v)! Dilediğin gibi yaşa şüphesiz ki (bir gün) öleceksin. Dilediğin kişiyi sev şüphesiz ki (bir gün) ondan ayrılacaksın. Dilediğin şeyi yap şüphesiz ki (bir gün) yaptığın o şeyin karşılığını göreceksin.1” (İbn-i Hacer El-Askalani Münebbihat: sayfa 6)
ARŞ-U RAHMAN’IN GÖLGESİNDE GÖLGELENECEK ÜÇ SINIF İNSAN

Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Üç sınıf insan vardır ki, Allah’u Teâlâ onları hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesi altında gölgelendirecektir; (Şartların ağırlaştığı ve) Abdest almanın zorlaştığı zamanlarda (şartlarına riayet ederek eksiksiz) abdest almak, Karanlık zamanlarda bile mescitlere yürümek (devam etmek) ve açları doyurmak.2”  (İbn-i Hacer El-Askalani Münebbihat: sayfa 6)
BAŞKALARININ EMRİNİ ALLAH’IN EMRİNE TERCİH ETMEMEK

İbrahim (a.s)’a sordular: “Hangi şeyden dolayı Allah’u Teâlâ seni kendisine dost (halil) seçti? Üç şey ile buyurdu; (İçerisinde Allah’u Teâlâ’nın emrinin olduğu bir meselede) Allah’ın emrini başkalarının emrine tercih ettim (onun emrini yerine getirdim). Allah’u Teâlâ’nın benim hakkımda kefil olduğu şeye (hakkında tereddüde düşecek derecede) değer vermedim. Misafirim olmadan ne bir akşam yemeği yedim, nede bir gıda aldım.3” (İbn-i Hacer El-Askalani Münebbihat: sayfa 6)
KALPTEKİ SIKINTI VE KEDERİ YOK ETMENİN ÜÇ YOLU

Hikmet ehli bazı Zâtlar buyurmuş lardır ki; “Üç şey vardır ki; kalbe arız olan (gelen) sıkıntı, tasa ve kederi yok eder. Allah’u Teâlâ’yı zikretmek, Allah’ın veli kullarıyla karşılaşmak (onlarla beraber olmak), hikmet ehli zatların sözlerini dinle(yip o sözlere uy)mak.4”  (İbn-i Hacer El-Askalani Münebbihat: sayfa 6)

Edep olmadan İLİM, Sabır olmadan DİN, Takva olmadan YAKINLIK Yoktur!

Hasan el-Basri (r.a) buyurdular ki; “Edebi olmayanın ilmi yoktur5. Sabrı olmayanın dini yoktur.6 Takvası olmayanın Allah’u Teâlâ’ya yakınlığı7 yoktur.8”


(5 Kuşeyri risalesinde edep şöyle tarif edilmiştir: “Edebin hakikati hayra delalet eden özelliklerin tümünün kişide toplanmasıdır.” Başka bir tarifte “Tevhid imanı gerektirir, imanı olmayanın tevhidi yoktur. İman şeriatı gerektirir, şeriatı olmayanın imanı ve tevhidi yoktur. Şeriat ise edebi gerektirir, Edebi olmayanın şeriatı, imanı ve tevhidi yoktur.” Şeriat Allah’ın emir ve yasaklarından ibaret olan ilahi kanunlar bütünüdür. Yani ilim demektir. 6 Kuşeyri risalesi sahife 295 te Hz.Ali (r.a)’ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “İmanda Sabır cesetteki baş menzilindedir.” Ceset başı olmadan nasıl ki hayat bulamıyorsa, Din de sabır olmadan ayakta duramaz. Çünkü İbni Ata (r.h) buyurmuştur ki; “Sabır belaya karşı hüsnü edep ile durmaktır.” 7 Hucurat suresi 13. Ayet-i kerimede “Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.” Buyrulmuştur. 8 İbn-i Hacer El-Askalani Münebbihat: sayfa 6)
ALLAH KORKUSU, HAYRI KONUŞMAK, HELAL KAZANÇ

Rivayet olundu ki; “Beni israil’den bir adam ilim öğrenmek için yola çıkmış, (o kişinin bu durumu) peygamberlerine ulaşmış, peygamber (a.s)’da onu yanına çağırtmış ve adam gelmiş. Peygamber (a.s) ona: “Ey genç! Sana üç güzel hasletle öğüt vereceğim ki bu öğütlerde (bizden) önce (geçen) lerin ve (bizden) sonra (gelecek) lerin ilmi gizlidir. Gizlide ve açıkta Allah’tan (c.c) kork, Allah’ın mahlukatı hakkında lisanını tut ve onlar hakkında sadece hayır söyle. Yediğin ekmeğini helal yoldan kazanıp kazanmadığına bak.” (bunları öğrenen genç bunlarla yetindi ve) gitmekten vazgeçti.9” (İbn-i Hacer El-Askalani Münebbihat: sayfa 6)