Kur’ân Rehberdir

e-Posta Yazdır PDF

Müslümanlar namazlarda Fatiha suresini okur, âlemlerin Rabbi’ne yalvarır ve “Bizi doğru yola ilet” diye niyazda bulunurlar. Cenab-ı Hak da Fatiha’dan hemen sonra gelen Bakara suresinin ilk ayetlerinde onlara “Elif, Lâm, Mim. İşte o kitap…” buyurarak doğru yola girmek isteyenlerin Kur’ân-ı azîmüşşana sarılmaları gerektiğine işaret eder ve bu kitabın muttakiler için bir kılavuz olduğunu bildirir. 

Son zamanlarda “navigasyon” adı verilen bir cihaz çıktı. Bu cihaz sayesinde bilemediğiniz, ancak ulaşmak istediğiniz adrese en kolay ve en kısa yoldan ulaşma imkânına sahipsiniz. Zira söz konusu cihaz, uydudan aldığı sinyallerle sesli ve görsel yönlendirmeler yapar ve sizi hedeflediğiniz varış noktasına ulaştırır. Günümüz insanı bu cihazdan istifade ediyor, talimatına kulak veriyor ve itiraz etmeksizin tamamen teslim oluyor. Aklın her şeyi kavrayamayacağını bildiği için “bu cihazı yapan da benim gibi bir insandır” diye her hangi bir itirazda bulunmuyor. Aksi halde bunun bir ahmaklık olacağını düşünüyor. 

Kur’an-ı Kerim de bir yönüyle “navigasyon” gibidir. İnsanları selamet ve saadet yurdu olan cennete kılavuzlar. Elverir ki bu kitaptan istifade edilsin, talimatına kulak verilsin ve itiraz edilmesin. Beşerin çıkardığı bir cihaza dahi itiraz edemeyen insanoğlunun Yaratıcısına itiraz etmesi akılla bağdaştırılabilir mi? O halde insan, “akılsız hiçbir şey kavranamaz ama akıl her şeyi kavrayamaz, öyleyse vahye teslim olmak aklın gereğidir” demeli, Kur’ân’ın rehberliğinde, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve selem)’in önderliğinde yoluna devam etmeli ve “Dâru’s-Selâm”a ermelidir.

Unutulmamalıdır ki Kur’an, bize Rabbimizden bir öğüt, gönüllerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve bir rahmettir.”1 O halde öğüt isteyenler Kur’an’a kulak versin. Maddî ve manevî şifa isteyenler Kur’an eczanesinden istifade etsin. Cennetin adresini bulmak isteyenler onun gösterdiği istikamette yoluna devam etsin. Rahmet-i Rahman’a nail olmak isteyenler Kur’ân pınarından kana kana içsin. 

Fazla söze ne hacet! “Muhakkak ki bu Kur’an, en doğru olana götürür (en doğru yola sevkeder)...”2  

Kaynaklar:  1 Yunus, 10/57. 2 İsra, 17/9.