Editör Mayıs 2017

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “O kimseler gibi olmayın ki onl...

Sünnete Uygun Yaşamak

Güzel dinimiz İslâm’ın sahibi Yüce Allah’tır. Şeriatimizin şârii yani hukuk...

Nefsini Arındıran Kurtuluşa Ermiştir

Sözlükte “temizlemek, arıtmak” anlamlarına gelen tezkiye kelimesi ruhu mane...

Nefsimizin Terbiyesi Ancak Vahyin Rehberliğinde Gerçekleşir

Din insanların ihtiyaçlarını tamamen karşılayan ilahi bir programdır. Çünkü...

Nefis Bir Terbiye Metodu

İnsanoğlu Allah’ın halifesi olmasına rağmen terbiyesi en zor olan varlıktır...

Kapı Açıktır

Bismillahirrahmanirrahim. 

Elhamdüli’llahi Rabb’il âlemin. Vessalatu ve...

Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

Allah’a ulaşmak, cahillerden uzaklaşma, âlimlerle sohbet, ilimle amel ve zi...

Sahabe Müdafaası III

Hac Bahsi


Şii: Allah Rasülü (s.a.v.) ehemmiyet arz eden hiçbir meselede Ebu ...

Duaya Muhtacız II

Yüce Allah buyuruyor ki:

“(Ey kullarım) Rabbinize yalvara yalvara, gizlice d...

Akaid Konusunda Bir Risale

Şeyh İmam Ebu  Mansur el Matürîdî’ye  Aittir. 

(بسم الله الرح...

Fetih Gençliği

“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın...

Cennet Neşesi; Çocuk

Bir kalp düşünün küçücük atsın, tertemiz olsun, içinde nefsani duygular bar...

Cahiliye Asrını, Saadet Asrına Çeviren Sır (Muhabbetle İttiba)

Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim, Peygamberim; 

Sana uymayan ölçü, hayat o...

El-MELİK (Celle Celâlühû) (5)

اَلْمَلِك


El-Melik (Celle Celâlühû)


“Gerçek hükümdar olan Allah’u Teâlâ pek...

Burhan Çocuk Mayıs 2017

Konuşma Adabı,


Düşünmek ve konuşmak, insanı diğer canlılardan ayıran en önem...

Virdlerdeki Fazilet ve Müjdeler -2

Hz. Ali b. Ebî Talip (radiyallahu anh), Rasûlüllah (sallallahu aleyhi vesel...