Editör Aralık 2016

Müminin her şeyi Allah içindir. Namazı, orucu, zekâtı, hayrı hasenatı, haya...

İlim ve İstikâmet

Sözlükte doğruluk, dürüstlük, nâmuslu hareket etme ve doğru davranış mânâla...

Rasûlüm! Sen ve Müminler İstikâmet Üzere Olun!

İstikâmet, hakka tabi olmak, adâleti yerine getirmek, doğru yola gitmek, it...

İstikamet Üzere Olmak

Dini terim olarak istikamet; hakka tabi olmak, adaleti yerine getirmek, doğ...

Hz. Peygamber (sav)’in Namazı

Bir şeyi Efendimiz (s.a.v)’in yaptığı gibi yapmak bir müslümanın en büyük i...

Peygamberler Gibi Secdeli Olmak

İşte bunlar Allah’ın kendilerine nimetler sunduğu peygamberler; Âdem’in soy...

Sabredenler Kazanacak

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi’l âlemin ve sallallahu ve se...

İslam’ın Kızı! Aişe; Senin Evin, İzzetin ve İffetindir

Aişe, Aişedir

İslâm, davayı müşahhas planda kim ve ne üzerinden anlattıysa, ...

Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

Fakirlerle arkadaşlık edecek kişi onlarla, kalp huzuru, cömertlik, sadır ge...

Festekim Kemâ Umirt (Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol)

Bir memur, amirinden emir doğrultusunda bir söz işittiğinde o emrin altında...

Aklına ve İradene Sahip Çık

İslamiyet, hayatın her alanını düzenleyen ve çözüm üreten bir din iken nası...

Tevhidin Aslı ve Üzerine İnanılması Sahih Olan Şeyler

1-Kişinin şöyle söyleyip (iman etmesi) vacibtir. Allaha, meleklerine, kitap...

Kibâr-ı Kelâm (Ehlullahın Dilinden...) 17

Muttaki Kulların Alametleri

Hz. Osman (radiyallahu anh) buyurmuştur ki; “Beş...

Hz. Abbâs İbn Abdulmuttalib (r.anh)

Hz. Peygamber’in amcası. Künyesi Ebu’l-Fazl. Babası Abdulmuttalib, annesi N...

Tırnak Yeme Anne Babaya Bir Tepki Mi?

Bir gün bir öğrenci velisi, kızı Elif’in tırnaklarını yemesi konusunda beni...

Gurbet Sınavımız

Cennetten yeryüzüne sürgünle başlamış hüznümüz. Her ayrılık hüzünle başlar....

Tövbenin Fazileti

Tövbenin fazileti hakkında birçok ayet inmiştir. Nitekim ulu Allah (c.c) bu...

Burhan Çocuk Aralık 2016

Ambar ve Fare

Bizler şu dünya denilen ambarda buğday toplayan kişiler gibiyi...

Su Kasidesi

19.  Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim

      &...