Editör Ağustos 2018

“De ki: Ey Rabbim! İlmimi artır.” (Tâhâ sûresi (20), 114)
“De ki: Hiç bilenl...

Âlimlere Saygı

Âlimlere, büyük zâtlara ve fazilet sahibi kişilere saygı göstermek, onları ...

Âlimler Peygamberlerin Vârisleridirler

Allah Teâlâ, insanoğlunu en mükemmel şekilde yaratmış ve bu mükemmelliğini ...


Hidayet Taşıyıcıları Olan Rabbani Ulemayı Tanıyalım

Hz. Peygamber(s.), ümmetinin âlimlerinden olan Abdullah b. Mesud’a; “İnsanl...

Âlimden Âlime Köprü

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, a...

Yarım Hoca Dinden Eder

Başlıktaki sözü bilmeyen yoktur, bir atasözünün yarısı. Tamamı ise şöyle: “...


İlme ve Ulemâya İttiba

Kur’ân-ı Kerîm’de iki yerde, Allah c.c. hakkında tartışan kimseleri kınama ...

İlahiyat Fakülteleri’nin İlmi Kıymeti

Batı, siyasi ve iktisadi menfaatlerini teminat altına alabilmek için diğer ...


Alîm Olan Allâh’ın Kuluna İlim Yolunda Olmak Yakışır!

Yüce Rabbimizin isimleri arasında el-Alîm, Âlimü’l Ğayb ve’ş-Şehâde, Allâmü...


Rabbanî Âlimlere İttiba yahut Sadıklarla Beraber Olma Vakti

Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adıyla.

Bir imtihan mekânı olan bu cihâna gâye...

İlmin ve Âlimlerin Fazileti

Merhameti sonsuz olan, bizleri yoktan var eden Allah Teâlâ’nın kuluna ilk e...


Bilen Değil, Âlim

Her ağızı olanın fikrinin de olacağını, her interneti olanın kendini âlim z...


Tehlikeli İnsan Özelliklerinin Sosyolojik ve Psikolojik Yönden Tahlili-2

Kuran-ı Kerim’de olumsuz, tehlikeli ve zararlı kişilik tipleriyle ilgili ol...

Ümmet Olma Yolunda Arapçanın Anahtar Fonksiyonu ve Eksikliklerimiz

Yazar: Berat ÇAYLAK

Dil insanlığın varoluşundan bugüne kadar beşerin hayatın...

İmanın İmana Üstünlüğü Vardır

Yazımızın başlığı olan bu ifade Elmalılı Merhum’a aittir. Orjinal şekliyle ...

Burhan Çocuk Ağustos 2018

Hocaya Hürmet
   
  Osmanlı ordusunu Mısır seferi dönüşün...


Virdlerdeki Fazilet ve Müjdeler -16

            Hz. Ebubekir Sıddî...